บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พรจินดา กรุ๊ป จำกัด

เราคือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ให้สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย และสามารถดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวได้ทั้งระบบ

นอกจากเราจะเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตแล้ว ด้วยประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทำให้เราเข้าใจผู้ประกอบการในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี อีกทั้ง เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวอีกด้วย

บริการด้านแรงงานต่างด้าวของเรา

เอกสารสำคัญ

ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ-บต.๑-นจ.๔-พรจินดา

A title

Image Box text

ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ-บต.๑-นจ.๔-พรจินดา

A title

Image Box text

ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ-บต.๑-นจ.๔-พรจินดา

A title

Image Box text

ภาพรวมกิจกรรมของเรา