fbpx

สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/U9ShMWFpPUU”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]กรมประชาสัมพันธ์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

admin

26 June 2563

การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา)

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/jqFJyI6VYb0″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] กรมประชาสัมพันธ์ ติดตาม โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปี2563 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

admin

26 June 2563

Midlife ไปเที่ยว : บีเบน กัมพูชา

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3838″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]รายการไทยศึกษา (CU RADIO)ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 FM 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ 10.00 – 10.30 น.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

admin

26 June 2563

รายการไทยศึกษา (CU RADIO): ศิลปะพม่าในเมืองแพร่

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3838″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]รายการไทยศึกษา (CU RADIO)ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 FM 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ 10.00 – 10.30 น.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

admin

26 June 2563

ตม. เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3834″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] ตม. เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ (Immigration division 1 queue online is available now) . กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1 เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทาง Online ตามประเภทการบริการดังนี้ 1.การขออยู่ต่อฯ ด้วยเหตุผล (Visa Extension) • ท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR60) • ใช้ชีวิตปั้นปลาย (Retirement) • ครู นักเรียน (Teacher / Student) • ธุรกิจ (Business) • ธุรกิจพิเศษ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ อาคารจามจุรีสแควร์ (Visa Extension for business at One Stop Service […]

admin

26 June 2563

ตม.ปรับโฉมใหม่ สะดวกสบายเจ้าบ้านสุดๆ!!!

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3829″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] “ตม.ปรับโฉมใหม่ สะดวกสบายเจ้าบ้านสุดๆ!!!” . • สะดวกใครบ้าง เจ้าของบ้าน, เจ้าของ, ผู้ครอบครองเคหะสถาน, ผู้จัดการโรงแรม . • สะดวกอย่างไร เมื่อรับคนต่างด้าว (ถูกกฎหมาย) เข้าพักอาศัยต้องแจ้ง ตม. พื้นที่ ภายใน 24 ชม. โดยนับตั้งแต่เวลาที่เข้าพักอาศัย และ “ไม่ต้องแจ้งซ้ำ” หากเป็นกรณีคนต่างด้าว – เดินทางไปพักที่อื่นเป็นการชั่วคราว และกลับมาพักสถานที่เดิม – ได้รับการตรวจลงตรา – แบบใช้เดินทางได้หลายครั้ง (Multiple Visa) – แบบให้กลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรอีกตามสิทธิ (Re-entry) . • สะดวกที่ไหน สถานที่พักอาศัยตั้งอยู่ที่ไหน แจ้ง ตม. จังหวัดนั้น “เฉพาะ กทม.” แจ้งที่ ตม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. […]

admin

25 June 2563

การแจ้งเข้า แจ้งออก ผ่านระบบ Online E-inform

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3824″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] การแจ้งเข้า แจ้งออก ผ่านระบบ Online E-inform คนงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และเมียนมา . #แรงงานต่างด้าว #พรจินดากรุ๊ป [/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”3824″ img_size=”large”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”3823″ img_size=”large”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

admin

25 June 2563

เปิดเงื่อนไข ในการให้แรงงานต่างด้าว “ขายของหน้าร้าน”

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3819″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] เปิดเงื่อนไข ในการให้แรงงานต่างด้าว “ขายของหน้าร้าน” . 1. คุณสมบัติของนายจ้าง : จดทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับยกเว้น . 2. โควตาในการจ้างแรงงาน : นายจ้างตามข้อ 1. จะได้รับสิทธิ (โควตา) ในการจ้างดังนี้ . 2.1 ได้รับยกเว้นภาษีในปีที่ผ่านมา ได้โควตา 1 คน . 2.2 ชำระภาษีในปีภาษีที่ผ่านมาไม่เกิน 50,000 บาท ได้โควตา 3 คน . 2.3 ได้ชำระภาษีมากกว่าข้อ 2.2 จะได้โควตาเพิ่ม 1 คน ทุกๆ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 คน . 2.4 หากลูกจ้างเต็มโควตาข้อ 2.3 แต่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเพิ่ม […]

admin

25 June 2563

PODCAST 3

[:en][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3712″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ในช่วง 2 – 3 เดือนมานี้ คำว่า “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่” เป็นหนึ่งในคำที่ถูกพูดถึงกันในวงกว้าง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค หรือวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ “COVID-19” ที่เป็นทั้ง “ตัวเร่ง” ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น หรือเป็น “ตัวสร้าง” พฤติกรรม หรือวิถีชีวิตใหม่ๆ จนสิ่งนั้นกลายเป็น “ความปกติ” หรือ “ความคุ้นชิน” ของชีวิตประจำวัน แต่ภายใต้ New Normal มากมาย ในอีกมุมหนึ่งผู้คนก็ยังแสวงหา “Old Normal” หรือวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ที่เคยเป็นมา เช่น เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทต่างๆ ออกนโยบายให้ Work From Home โดยทำงานผ่านเทคโนโลยี ทว่าเมื่อผ่านไปสักพัก หลายคนอยากกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ หรือในขณะที่คนหันมาช้อปปิ้ออนไลน์ และสั่ง Food Delivery มากขึ้น แต่เมื่อภาครัฐคลาย Lockdown บางส่วน คนอยากไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า – ศูนย์การค้า ออกไปรับประทานอาหารที่ร้าน Marketing Oops! Podcast รายการ MarTech : Consumer Insights ดำเนินรายการโดย “คุณณัฐวีร์ […]

admin

23 June 2563

PODCAST 2

[:en][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3712″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ในช่วง 2 – 3 เดือนมานี้ คำว่า “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่” เป็นหนึ่งในคำที่ถูกพูดถึงกันในวงกว้าง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค หรือวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ “COVID-19” ที่เป็นทั้ง “ตัวเร่ง” ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น หรือเป็น “ตัวสร้าง” พฤติกรรม หรือวิถีชีวิตใหม่ๆ จนสิ่งนั้นกลายเป็น “ความปกติ” หรือ “ความคุ้นชิน” ของชีวิตประจำวัน แต่ภายใต้ New Normal มากมาย ในอีกมุมหนึ่งผู้คนก็ยังแสวงหา “Old Normal” หรือวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ที่เคยเป็นมา เช่น เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทต่างๆ ออกนโยบายให้ Work From Home โดยทำงานผ่านเทคโนโลยี ทว่าเมื่อผ่านไปสักพัก หลายคนอยากกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ หรือในขณะที่คนหันมาช้อปปิ้ออนไลน์ และสั่ง Food Delivery มากขึ้น แต่เมื่อภาครัฐคลาย Lockdown บางส่วน คนอยากไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า – ศูนย์การค้า ออกไปรับประทานอาหารที่ร้าน Marketing Oops! Podcast รายการ MarTech : Consumer Insights ดำเนินรายการโดย “คุณณัฐวีร์ […]

admin

23 June 2563
1 2