fbpx

highlight3

[:en][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3742″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ผลวิจัยของ “Ipsos” (อิปซอสส์) ชี้ธุรกิจไทยยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยเท่าที่ควร โดยเฉพาะ “ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต” และ “ร้านอาหารจานด่วน” (QSR: Quick Service Restaurants) ที่ปฏิบัติตามมาตรการเฉลี่ยไม่ถึง 70% ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเดินหน้าคลายล็อคดาวน์เพื่ออุ้มเศรษฐกิจ แต่ในเวลาเดียวกันกลับพบว่าสัญญาณการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สองก็เริ่มปรากฏในบางประเทศแล้ว เช่น จีน และเกาหลีใต้ ส่วนสถานการณ์ประเทศไทย ยังคงต้องระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงอยู่ จึงยังมีความเสี่ยงในการกลับมาแพร่ระบาดซ้ำ ดังนั้นภาคธุรกิจและประชาชนจึงยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ Ipsos ได้เผยผลการศึกษา “ดัชนีสุขภาพและความปลอดภัย” (Health and Safety Index) ที่เป็นการสำรวจสถานประกอบการทั่วประเทศของกว่า 22 แบรนด์ใน 5 ภาคธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า, ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจเทเลคอม, ธุรกิจร้านอาหารจานด่วน หรือ QSR: Quick Service Restaurants, ซูเปอร์มาร์เก็ต ในระหว่างวันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2563 […]

admin

22 June 2563

Highlight2

[:en][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3742″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ผลวิจัยของ “Ipsos” (อิปซอสส์) ชี้ธุรกิจไทยยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยเท่าที่ควร โดยเฉพาะ “ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต” และ “ร้านอาหารจานด่วน” (QSR: Quick Service Restaurants) ที่ปฏิบัติตามมาตรการเฉลี่ยไม่ถึง 70% ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเดินหน้าคลายล็อคดาวน์เพื่ออุ้มเศรษฐกิจ แต่ในเวลาเดียวกันกลับพบว่าสัญญาณการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่สองก็เริ่มปรากฏในบางประเทศแล้ว เช่น จีน และเกาหลีใต้ ส่วนสถานการณ์ประเทศไทย ยังคงต้องระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงอยู่ จึงยังมีความเสี่ยงในการกลับมาแพร่ระบาดซ้ำ ดังนั้นภาคธุรกิจและประชาชนจึงยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ Ipsos ได้เผยผลการศึกษา “ดัชนีสุขภาพและความปลอดภัย” (Health and Safety Index) ที่เป็นการสำรวจสถานประกอบการทั่วประเทศของกว่า 22 แบรนด์ใน 5 ภาคธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า, ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจเทเลคอม, ธุรกิจร้านอาหารจานด่วน หรือ QSR: Quick Service Restaurants, ซูเปอร์มาร์เก็ต ในระหว่างวันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2563 […]

admin

22 June 2563

New3

[:en][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1065″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]กระทรวงแรงงานเตือนนายจ้างอย่าจ้างแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ ยังคงสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมาลักลอบเข้ามาขายอาหารผักและผลไม้ในตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานีว่ามีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกเว้นบทลงโทษตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นอกจากนี้ การที่แรงงานต่างด้าวขายผักและผลไม้ เป็นการขายของหน้าร้าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 อาชีพงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ใหม่ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนนายจ้างมิให้จ้างคนต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากยังไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด และยังคงเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] สามารถติดตามรับฟัง Marketing Oops! Podcast ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ [/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

admin

22 June 2563

New2

[:en][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1065″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]กระทรวงแรงงานเตือนนายจ้างอย่าจ้างแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ ยังคงสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมาลักลอบเข้ามาขายอาหารผักและผลไม้ในตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานีว่ามีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกเว้นบทลงโทษตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นอกจากนี้ การที่แรงงานต่างด้าวขายผักและผลไม้ เป็นการขายของหน้าร้าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 อาชีพงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ใหม่ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนนายจ้างมิให้จ้างคนต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากยังไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด และยังคงเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] สามารถติดตามรับฟัง Marketing Oops! Podcast ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ [/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

admin

22 June 2563

Youtube

[:en][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=dzCbledwb-Q&feature=youtu.be”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Marketing Oops! พาชม “ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์” กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ อย่างปลอดภัยไร้สัมผัสแล้วทุกชั้น พร้อมด้วยร้านเปิดใหม่ชื่อดังอีกเพียบ! ▪️ สามย่าน โค-ออป Co-learning Space ▪️ Medium and More ศูนย์รวมเครื่องเขียนและอุปกรณ์ศิลปะ ▪️ Medium and More ร้านเสื้อผ้าสำหรับทุกคน ▪️ MUJI สาขาใหญ่สุดในไทย ▪️ EVEANDBOY ร้านเครื่องสำอาง และน้ำหอม ▪️ Mugiwara Store Bangkok สาวกหมวกฟางต้องไม่พลาดกับคอลเลคชั่น ONE PIECE มากมาย ▪️ มังกรบิน คาเฟ่ ครั้งแรกของราชากาแฟโบราณ มาเปิดในรูปแบบคาเฟ่ ▪️ Samyan Food Legends ศูนย์รวมร้านอาหารชื่อดังในตำนาน ▪️ Taco Bell, Tim Hortons, Bonchon และร้านอีกมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้มากิน – เที่ยว – ช้อปอย่างสบายใจในวิถี New Normal […]

admin

22 June 2563

Podcasts

[:en][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3712″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ในช่วง 2 – 3 เดือนมานี้ คำว่า “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่” เป็นหนึ่งในคำที่ถูกพูดถึงกันในวงกว้าง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค หรือวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ “COVID-19” ที่เป็นทั้ง “ตัวเร่ง” ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น หรือเป็น “ตัวสร้าง” พฤติกรรม หรือวิถีชีวิตใหม่ๆ จนสิ่งนั้นกลายเป็น “ความปกติ” หรือ “ความคุ้นชิน” ของชีวิตประจำวัน แต่ภายใต้ New Normal มากมาย ในอีกมุมหนึ่งผู้คนก็ยังแสวงหา “Old Normal” หรือวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ที่เคยเป็นมา เช่น เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทต่างๆ ออกนโยบายให้ Work From Home โดยทำงานผ่านเทคโนโลยี ทว่าเมื่อผ่านไปสักพัก หลายคนอยากกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ หรือในขณะที่คนหันมาช้อปปิ้ออนไลน์ และสั่ง Food Delivery มากขึ้น แต่เมื่อภาครัฐคลาย Lockdown บางส่วน คนอยากไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า – ศูนย์การค้า ออกไปรับประทานอาหารที่ร้าน Marketing Oops! Podcast รายการ MarTech : Consumer Insights ดำเนินรายการโดย “คุณณัฐวีร์ […]

admin

22 June 2563
1 2