fbpx

ครม.เห็นชอบให้ต่างด้าว MOU ที่ครบ 4 ปี สามารถทำงานต่อไปได้อีก 2 ปี

[vc_row][vc_column][vc_column_text] สรุป ครม. เห็นชอบตามมติฯ แนวทาง ให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64 ให้อยู่และทำงานในไทยต่อไปได้อีกไม่เกิน 2 ปี รายละเอียด นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU)  ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อกระบวนการนำคนต่างด้าวจากต่างประเทศเข้ามาทำงานตาม MOU ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/ สถานประกอบการ  […]

Setthawut Kangsaworn

17 December 2563

ตม. เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3834″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] ตม. เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ (Immigration division 1 queue online is available now) . กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1 เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทาง Online ตามประเภทการบริการดังนี้ 1.การขออยู่ต่อฯ ด้วยเหตุผล (Visa Extension) • ท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR60) • ใช้ชีวิตปั้นปลาย (Retirement) • ครู นักเรียน (Teacher / Student) • ธุรกิจ (Business) • ธุรกิจพิเศษ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ อาคารจามจุรีสแควร์ (Visa Extension for business at One Stop Service […]

admin

26 June 2563

ตม.ปรับโฉมใหม่ สะดวกสบายเจ้าบ้านสุดๆ!!!

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3829″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] “ตม.ปรับโฉมใหม่ สะดวกสบายเจ้าบ้านสุดๆ!!!” . • สะดวกใครบ้าง เจ้าของบ้าน, เจ้าของ, ผู้ครอบครองเคหะสถาน, ผู้จัดการโรงแรม . • สะดวกอย่างไร เมื่อรับคนต่างด้าว (ถูกกฎหมาย) เข้าพักอาศัยต้องแจ้ง ตม. พื้นที่ ภายใน 24 ชม. โดยนับตั้งแต่เวลาที่เข้าพักอาศัย และ “ไม่ต้องแจ้งซ้ำ” หากเป็นกรณีคนต่างด้าว – เดินทางไปพักที่อื่นเป็นการชั่วคราว และกลับมาพักสถานที่เดิม – ได้รับการตรวจลงตรา – แบบใช้เดินทางได้หลายครั้ง (Multiple Visa) – แบบให้กลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรอีกตามสิทธิ (Re-entry) . • สะดวกที่ไหน สถานที่พักอาศัยตั้งอยู่ที่ไหน แจ้ง ตม. จังหวัดนั้น “เฉพาะ กทม.” แจ้งที่ ตม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. […]

admin

25 June 2563

การแจ้งเข้า แจ้งออก ผ่านระบบ Online E-inform

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3824″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] การแจ้งเข้า แจ้งออก ผ่านระบบ Online E-inform คนงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และเมียนมา . #แรงงานต่างด้าว #พรจินดากรุ๊ป [/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”3824″ img_size=”large”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”3823″ img_size=”large”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

admin

25 June 2563

เปิดเงื่อนไข ในการให้แรงงานต่างด้าว “ขายของหน้าร้าน”

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3819″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] เปิดเงื่อนไข ในการให้แรงงานต่างด้าว “ขายของหน้าร้าน” . 1. คุณสมบัติของนายจ้าง : จดทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับยกเว้น . 2. โควตาในการจ้างแรงงาน : นายจ้างตามข้อ 1. จะได้รับสิทธิ (โควตา) ในการจ้างดังนี้ . 2.1 ได้รับยกเว้นภาษีในปีที่ผ่านมา ได้โควตา 1 คน . 2.2 ชำระภาษีในปีภาษีที่ผ่านมาไม่เกิน 50,000 บาท ได้โควตา 3 คน . 2.3 ได้ชำระภาษีมากกว่าข้อ 2.2 จะได้โควตาเพิ่ม 1 คน ทุกๆ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 คน . 2.4 หากลูกจ้างเต็มโควตาข้อ 2.3 แต่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเพิ่ม […]

admin

25 June 2563

New3

[:en][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1065″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]กระทรวงแรงงานเตือนนายจ้างอย่าจ้างแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ ยังคงสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมาลักลอบเข้ามาขายอาหารผักและผลไม้ในตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานีว่ามีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกเว้นบทลงโทษตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นอกจากนี้ การที่แรงงานต่างด้าวขายผักและผลไม้ เป็นการขายของหน้าร้าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 อาชีพงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ใหม่ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนนายจ้างมิให้จ้างคนต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากยังไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด และยังคงเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] สามารถติดตามรับฟัง Marketing Oops! Podcast ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ [/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

admin

22 June 2563

New2

[:en][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1065″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]กระทรวงแรงงานเตือนนายจ้างอย่าจ้างแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ ยังคงสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมาลักลอบเข้ามาขายอาหารผักและผลไม้ในตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานีว่ามีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกเว้นบทลงโทษตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นอกจากนี้ การที่แรงงานต่างด้าวขายผักและผลไม้ เป็นการขายของหน้าร้าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 อาชีพงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ใหม่ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนนายจ้างมิให้จ้างคนต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากยังไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด และยังคงเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] สามารถติดตามรับฟัง Marketing Oops! Podcast ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ [/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

admin

22 June 2563

กระทรวงแรงงานย้ำ ! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1065″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]กระทรวงแรงงานเตือนนายจ้างอย่าจ้างแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ ยังคงสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมาลักลอบเข้ามาขายอาหารผักและผลไม้ในตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานีว่ามีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกเว้นบทลงโทษตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นอกจากนี้ การที่แรงงานต่างด้าวขายผักและผลไม้ เป็นการขายของหน้าร้าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 อาชีพงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ใหม่ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนนายจ้างมิให้จ้างคนต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากยังไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด และยังคงเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] สามารถติดตามรับฟัง Marketing Oops! Podcast ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ [/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Setthawut Kangsaworn

19 April 2563