fbpx
MOU พม่า ลาว กัมพูชา

ถาม : การฟังคืออะไร

ตอบ : การหยุดยึดความคิดของตัวเองแล้วเปิดหัวใจฟังความจริง ถึงแม้อาจทำให้เจ็บปวด

ถาม : การฟังคืออะไร

ตอบ : การหยุดยึดความคิดของตัวเองแล้วเปิดหัวใจฟังความจริง ถึงแม้อาจทำให้เจ็บปวด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart