fbpx
MOU พม่า ลาว กัมพูชา

เปลี่ยนเล่ม CI เป็น PJ

โดยไม่ต้องกลับไปทำที่ประเทศพม่า

สะดวก ประหยัด ปลอดภัย

สนใจใช้บริการ, ราคาพิเศษเพียง

4000 บาท    3490 บาท

CI เป็น PJ

พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดของ แรงงานต่างด้าว

มันจะทำให้คนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย

ตรวจสอบ วันหมดอายุ, ตราประทับวีซ่า และ อื่นๆ ให้เรียบร้อย

และ คุณสามารถ ไว้ใจ ให้เรา เป็นผู้ดูแลเอกสารสำคัญของคุณได้

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พรจินดา กรุ๊ป จำกัด

เราคือบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างแรงงานต่างด้าว
เราใส่ใจดูแลลูกค้าทุกคนเสมือนญาติสนิทของเรา
ไว้ใจให้เราดูแลแรงงานต่างด้าวของคุณนะครับ 🥰

พรจินดา กรุ๊ป
  • สิ่งที่ต้องใช้
  • ขั้นตอน
  • ระยะเวลา
  • สถานที่
  • ข้อควรระวัง

๑. บัตรประชาชนเมียนมาร์ พร้อมสำเนา หน้า-หลัง ๑ ชุด

๒. ทะเบียนบ้านเมียนมาร์ (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อมสำเนา หน้า-หลัง ๑ ชุด

๓. พาสปอร์ต CI พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย กับ หน้า VISA ล่าสุด ๑ ชุด

๔. บัตรชมพู พร้อมสำเนา หน้า-หลัง ๑ ชุด

๕. รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง ๑ ใบ พื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว ใส่สูทเสื้อข้างในสุภาพ

๑. ส่งรูป "สิ่งที่ต้องใช้" มาตรวจ ทาง LINE หรือนำมาที่ สนง. บนจ.พรจินดา กรุ๊ป หรือ ส่งสำเนามาทาง ปณ. เมื่อตรวจแล้ว ลูกค้าชำระเงินงวดแรก ๕๐% แล้วเราจะนัดหมายวันที่เดินทางรอบที่ ๑

๒. ชำระงวดที่ ๒ ส่วนที่เหลือก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย ๑ วัน, เมื่อถึงวันนัด ให้คนต่างด้าวเดินทางไปพบกับเราที่ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาร์ จะมี จนท.ของเราคอยช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนจบ

๓. รอประมาณ ๖ - ๘ สัปดาห์ เราจะนัดหมายวันที่เดินทางรอบที่ ๒

๔. เมื่อถึงวันนัดรอบที่ ๒ ให้คนต่างด้าวไปพบกับเราที่ศูนย์ฯ อีกครั้ง โดยให้นำ บัตรประชาชน, พาสปอร์ต CI และ บัตรชมพูไปด้วยเพื่อทำ Smart Card

๕. รอประมาณ ๒ - ๓ วัน เราจะจัดส่งพาสปอร์ตเล่มใหม่ (PJ) พร้อม Smart Card ให้ท่านทาง ปณ.

ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ ๖ - ๘ สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ และ สถานการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ในช่วงเวลานั้น

๑. คนที่เคยมีพาสปอร์ต PJ หรือ PV มาแล้วก่อนหน้านี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนเล่มใหม่ที่นี่ได้

๒. ทะเบียนบ้านเมียนมาร์ ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอเท่านั้น (ออกโดยหมู่บ้านใช้ไม่ได้)

๓. พาสปอร์ต CI ต้องหมดอายุแล้ว หรือ เหลืออายุไม่เกิน ๖ เดือน

แผ่นที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาร์ (ตลาดทะเลไท)

แผ่นที่ สนง. บนจ.พรจินดา กรุ๊ป

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart