fbpx

เปลี่ยนพาสปอร์ตพม่า CI เป็น PJ

เปลี่ยน พาสปอร์ต พม่า ci สีเขียว เป็น pj สีแดง

เปลี่ยนเล่ม CI เป็น PJ

โดยไม่ต้องกลับไปทำที่ประเทศพม่า

สะดวก ประหยัด ปลอดภัย

สนใจใช้บริการ, ราคาพิเศษเพียง

4000 บาท    3490 บาท


LINE


โทร

CI เป็น PJ

พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดของ แรงงานต่างด้าว

มันจะทำให้คนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย

ตรวจสอบ วันหมดอายุ, ตราประทับวีซ่า และ อื่นๆ ให้เรียบร้อย

และ คุณสามารถ ไว้ใจ ให้เรา เป็นผู้ดูแลเอกสารสำคัญของคุณได้

 

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พรจินดา กรุ๊ป จำกัด

 

พรจินดา กรุ๊ป

  • สิ่งที่ต้องใช้
  • ขั้นตอน
  • ระยะเวลา
  • สถานที่
  • ข้อควรระวัง

๑. ส่งรูป “สิ่งที่ต้องใช้” มาตรวจ ทาง LINE หรือนำมาที่ สนง. บนจ.พรจินดา กรุ๊ป หรือ ส่งสำเนามาทาง ปณ. เมื่อตรวจแล้ว ลูกค้าชำระเงินงวดแรก ๕๐% แล้วเราจะนัดหมายวันที่เดินทางรอบที่ ๑

๒. ชำระงวดที่ ๒ ส่วนที่เหลือก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย ๑ วัน, เมื่อถึงวันนัด ให้คนต่างด้าวเดินทางไปพบกับเราที่ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาร์ จะมี จนท.ของเราคอยช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนจบ

๓. รอประมาณ ๖ – ๘ สัปดาห์ เราจะนัดหมายวันที่เดินทางรอบที่ ๒

๔. เมื่อถึงวันนัดรอบที่ ๒ ให้คนต่างด้าวไปพบกับเราที่ศูนย์ฯ อีกครั้ง โดยให้นำ บัตรประชาชน, พาสปอร์ต CI และ บัตรชมพูไปด้วยเพื่อทำ Smart Card

๕. รอประมาณ ๒ – ๓ วัน เราจะจัดส่งพาสปอร์ตเล่มใหม่ (PJ) พร้อม Smart Card ให้ท่านทาง ปณ.

ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ ๖ – ๘ สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ และ สถานการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ในช่วงเวลานั้น

๑. คนที่เคยมีพาสปอร์ต PJ หรือ PV มาแล้วก่อนหน้านี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนเล่มใหม่ที่นี่ได้

๒. ทะเบียนบ้านเมียนมาร์ ต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอเท่านั้น (ออกโดยหมู่บ้านใช้ไม่ได้)

๓. พาสปอร์ต CI ต้องหมดอายุแล้ว หรือ เหลืออายุไม่เกิน ๖ เดือน

แผ่นที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาร์ (ตลาดทะเลไท)

แผ่นที่ สนง. บนจ.พรจินดา กรุ๊ป

แรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทย ที่ปัจจุบันถือ เอกสาร CI อยู่ แล้วต้องการเปลี่ยนเป็น passport PJ สามารถทำในประเทศไทยได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปทำ passport PJ ที่ประเทศเมียนมาร์

เปลี่ยน passport CI เป็น PJ
เอกสารที่ต้องใช้
 
๑. บัตรประชาชนเมียนมาร์ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา หน้า-หลัง ๑ ชุด
 
๒. ทะเบียนบ้านเมียนมาร์ (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อมสำเนา หน้า-หลัง ๑ ชุด
 
๓. พาสปอร์ต CI ตัวจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด
 
๔. สำเนา VISA ทุกหน้า ๑ ชุด
 
๕. บัตรชมพู ตัวจริงพร้อมสำเนา หน้า-หลัง ๑ ชุด
 
๖. สำเนาใบอนุญาตทำงานทุกหน้า ๑ ชุด
 
๗. รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง ๒ ใบ พื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว ใส่สูทเสื้อข้างในสุภาพ

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!