fbpx
MOU พม่า ลาว กัมพูชา
แรงงานต่างด้าว MOU หมายถึงอะไร

แรงงานต่างด้าว MOU หมายถึงอะไร? แรงงานต่างด้าว MOU หมายถึง แรงงาน จากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ตามบันทึกความเข้าใจ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart